Case Green Team

GREEN TEAM

Strategi- och affärsbeskrivning vid försäljning

Fallet i korthet

Företaget var Europas största tillverkare av julgranar med plantager och produktion i flera länder. Företaget ägde hela värdekedjan från frö till planta och julgran till avverkning samt försäljning och distribution. En kapitalkrävande bransch med 6-9 år från plantering till avverkning. Företaget sökte därför investerare alternativt försäljning av hela företaget. Emellertid fanns det inga dokumenterade beskrivningar av strategin, konkurrensparametrar, konkurrenskraft eller marknadsförhållanden. – Resultatet blev en strategiprocess och ett omfattande material som gjorde det möjligt att locka till sig kapital och köpare. Därefter såldes företaget.