Donationer

Donationer

Som företag vill vi bidra till en bättre värld genom att att hjälpa människor i nöd. Därför har vi, genom åren, sammanlagt skänkt mer än 1,6 miljoner kr till biståndsorganisationer. Bidragen har kommit från oss, våra medarbetare samt från näringslivsjournalister som deltar i PR Barometer.

Aalunds gåvor till bistånd

I 2023 har vi donerat:

Danmark
Läkare utan gränser: 16.800 DKK
FN:s flyktingarbete i Ukraina: 19.600 DKK
Danska Sjukhusclowner: 400 DKK

Sverige
Läkare utan gränser: 28.800 SEK