PR Barometer®

PR Barometer®

PR Barometer® är Nordeuropas största kommunikationsundersökning. Den mäter journalisternas uppfattning om organisationernas och företagens press- och kommunikationsarbete samt om deras profil i media. Undersökningen bygger på telefonintervjuer och genomförs i mer än 10 länder.

Resultaten från PR Barometer® levereras i ett användarvänligt onlinerapporteringssystem. Härifrån kan användarna synliggöra effekten av sitt pressarbete samt följa framstegen, från år till år.

Dessutom gör undersökningen det möjligt att göra jämförelser med andra organisationer och företag, efter eget val. Vår mätning är standariserad men det finns också möjlighet att ställa egna frågor till journalisterna som bevakat er under det senaste året, när vi ändå har dem på tråden.

Du kan arbeta både operativt och kortsiktigt eller strategiskt och långsiktigt med resultaten från PR Barometer®.

 

De standardiserade frågor vi ställer delas in i följande områden:

  • Aktiv kontakt – det utåtriktade pressarbetet
  • Generell kontakt – den presservice som tillhandahålls i vardagen
  • Image – hur journalisterna upplever er som företag
  • Ledningen – är ledningen tillgänglig och bidrar positivt till profileringen i media?

 


 

 

PR Barometer Samhälle 2017
Övergripande resultat

Ladda ner rapporten


 

 

Generella resultat från
PR Barometerns Business 2017

Ladda ner rapporten

 


 

Journalisters användande av sociala medier

En delrapport av PR Barometern Näringsliv och Samhälle 2016 – i samarbete med Sveriges Kommunikatörer”

Ladda ner rapporten

 

 


PR Barometer® med globalt fokus - licenspartners

PR Barometer® i Skandinavien och genomförs idag via Aalunds eget intervjucenter beläget i Århus. Under 2011 påbörjade Aalund en process med att erbjuda PR Barometer® via licenspartners utanför Skandinavien.

För närvarande har Aalund fem licenspartners med rättigheter att genomföra PR Barometer®, exklusivt i respektive land eller region. Gemensamt för samtliga nuvarande licenspartners är att de är marknadsledande analysföretag med samma värderingar som Aalund

Aalund har följande licenspartners:

  • PBS – Gdansk, Polen
  • Market Probe Europe, Kontich, Belgien
  • Taloustutkimus, Helsingfors, Finland
  • Cido Research, Toronto, Kanada/Nordamerika
  • Future Thinking, Paris, Frankrike

-->

Share
Share
Tweet