PR Barometer®

PR Barometer®

PR Barometer® är Nordeuropas största kommunikationsundersökning. Den mäter journalisternas uppfattning om organisationernas och företagens press- och kommunikationsarbete samt om deras profil i media. Undersökningen bygger på telefonintervjuer och genomförs i mer än 10 länder.

Resultaten från PR Barometer® levereras i ett användarvänligt onlinerapporteringssystem. Härifrån kan användarna synliggöra effekten av sitt pressarbete samt följa framstegen, från år till år.

Dessutom gör undersökningen det möjligt att göra jämförelser med andra organisationer och företag, efter eget val. Vår mätning är standariserad men det finns också möjlighet att ställa egna frågor till journalisterna som bevakat er under det senaste året, när vi ändå har dem på tråden.

Du kan arbeta både operativt och kortsiktigt eller strategiskt och långsiktigt med resultaten från PR Barometer®.

 

De standardiserade frågor vi ställer delas in i följande områden:

  • Aktiv kontakt – det utåtriktade pressarbetet
  • Generell kontakt – den presservice som tillhandahålls i vardagen
  • Image – hur journalisterna upplever er som företag
  • Ledningen – är ledningen tillgänglig och bidrar positivt till profileringen i media?

 


Informationsmaterial


PR Barometer Business 2022
Övergripande resultat

Ladda ner rapporten


 

För mer information vänligen kontakta:

Caroline Lundin
Account Manager, Sverige
cl@aalund.com
+46 73 053 2922

Fredrik Kleimert
Account Manager, Sverige
fk@aalund.com
+45 52 11 93 32

-->

Share
Share
Tweet