B2B Markets & Customers

Corporate Consulting   |   Market Research
background
background

elevate
sell
inflow
stay

power
power
power
power
power
power

background
background

elevate
sell
inflow
stay

power
power
power
power

Corporate Consulting

Vi börjar alltid med våra kunders kunder. De man har eller de man vill ha.

Vi ger råd om system / lösningar för att utveckla företaget inom de områden som kräver förnyelse.

Det kan vara produkter, koncept, försäljningshantering, processer etc.

Market Research

Vi ger råd på grundval av research. Studier av marknader, kunder, interna förhållanden etc. Det kan vara konkurrenskraftsundersökningar, kundstudier, varumärkesoptimering, intern kommunikation etc.

Men vi kan också leverera stand alone B2B market research som våra kunder själva omsätter i strategier eller lösningar.

Vi är det enda B2B market researchinstitutet i Norden med egna B2B-specialiserade intervjucenter.

Inspiration

Vi har arbetat med B2B-företag sedan 1991. Vi har löst uppgifter i många länder; i många branscher och på många nivåer.

Vår erfarenhetsbas och organisation innehåller därför mycket kunskap till inspiration för de flesta.

Vi erbjuder inspiration som förarbete inför ett planerat projekt eller som en del av utformningen av handlingsplaner, strategier etc.


Strengthen your B2B relationships and increase sales

Sales Guard® helps account managers build strong B2B relationships and increase sales from the most important accounts.