Case Green Team

GREEN TEAM

Strategi- og forretningsbeskrivelse ved salg

Casen kort fortalt

Selskabet var Europas største producent af juletræer med plantager og produktion i flere lande. Selskabet ejede hele værdien-kæden fra frø, til plante og juletræer til skovning samt salg og distribution. En kapitalkrævende branche med 6-9 år fra plantning til skovning. Selskabet søgte derfor investorer subsidiært salg af hele selskabet. Imidlertid fandtes der ingen dokumenterede beskrivelser af strategien, konkurrenceparametre, konkurrencekraft og markedsforhold. – Resultat blev en strategiproces og et omfattende materiale, der muliggjorde tiltrækning af kapital og købere. Efterfølgende blev selskabet solgt.