ESG Insights

ESG Insights

Varför ESG Insights?

 

Med CSRD – direktivet om företagens hållbarhetsredovisning – är många företag skyldiga att rapportera om och offentliggöra sitt arbete med miljö, sociala förhållanden och governance. Detta enligt obligatoriska standarder fastställda av EU.

 

CSRD-rapporteringen innebär också att många företag har i uppdrag att inhämta nödvändig information från leverantörer och underleverantörer – och därför kommer många leverantörer också att mötas av krav från sina kunder att tillhandahålla nödvändig information om sitt arbete med miljömässiga, sociala relationer och governance.

 

Aalunds ESG Insights gör det enkelt och tydligt att samla in nödvändig information och kartlägga hela värdekedjans insatser inom de områden som omfattas av direktivet.

 


Det vi mäter

 

-->

Share
Share
Tweet