Värderingar

Värderingar

Værdier

Kunder
I Aalund Gruppen är vårt fokus alltid på det utbyte kunden får genom att göra affärer med oss.

Medarbetaren
Kulturen i Aalund är präglad av öppenhet, transparens, självständighet och utdelegering av ansvar. Vi har en familjär kultur, där vi intresserar oss för den enskilda medarbetarens välmående.
Vi är ambitiösa och vill vara de bästa på marknaden, inom det område vi arbetar med.
Vi har kommit långt när det gäller diversitet; kön, ålder, kultur, ursprung o.s.v. Det har vi varit i många år, eftersom vi jobbar internationellt och har medarbetare från många olika länder.

Samhället
Anständighet och korrekthet är nyckelord som vi hyllar.
Nyckelorden för oss som företag, är att kunna bidra med att driva utvecklingen när det gäller hållbarhet, diversitet och samhällsansvar.