Employer Brand Position

Employer Brand Position

Employer branding är företagets arbete med att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsplats. Detta arbete kräver aktivt deltagande från ledningen, HR, kommunikationsfolk m.fl.

Att skapa ett attraktivt E-brand är en komplex uppgift. Man kan inte välja helt fritt.
Man måste vara ärlig omkring företagets kultur i bred mening. Man måste också avslöja hur företagets/institutionens nuvarande E-Brand uppfattas och hur Winning Positions ser ut hos dem man vill attrahera (t.ex. datavetare, ingenjörer, programmerare, svetsare av rostfritt stål). – Winning Positions kan också variera beroende på ålder, kön och geografi.

Employerbrandet är uppfattningen av företaget som arbetsgivare hos både egna anställda, potentiella anställda (målgrupper) och påverkare. Alla företag har ett Employer Brand vare sig de arbetar med det eller inte. – Men vill man attrahera duktiga medarbetare i en tid med kamp om de bästa anställda, måste man skaffa sig en skarp profil inom det vi kallar Winning Positions. D.v.s. de arbetsgivarpositioner som tilltalar de attraktiva arbetssökande.

Generellt är Winning Positions för högutbildade 2019
(enligt en Ballisager-undersökning):

 • Att man kan förbättra sig hos företaget (62 %)
 • Att man får bra kollegor i företaget. (62 %)
 • Att goda värderingar efterlevs i företaget (44 %)

 Så samarbetar Aalund med företag/institutioner om Employer Branding


FÖRARBETE

Aalund genomför i samarbete med ledningen, HR och kommunikationsavdelningen en rad förstudier:

 

1. Högsta ledningen

Vid individuella möten eller gemensamma möten avslöjas ledningens:

 • Uppfattning av nuvarande Employer Brand
 • Bedömning av möjligheter/hinder för anpassning
 • Önskemål om riktning/innehåll i nytt/justerat Employer Brand

 

2. Närmsta chef (och andra chefer)

 • Uppfattning av nuvarande Employer Brand
 • Involvering i justerat E-brand

 

3. Medarbetare

 • Uppfattningen av E-Brand
 • Eventuellt specifika målgrupper
 • Förtroendevalda

 

4. Tidigare medarbetare

 • Uppfattningen av E-Brand
 • Eventuellt specifika målgrupper

 

5. Potentiella nya medarbetare

 • Uppfattningen av vårt företags/institutions E-brand
 • Eventuellt hos påverkare/medier

 

I samarbete med ledningen och HR utarbetas ett sammanfattande notat på bakgrund av de genomförda studierna 1-5.


 

Notatet används till att utarbeta företagets:

 

A.    Branding strategy

Strategin fastlägger målet med E-brandningen, huvudvägarna/huvudinnehållet i det brand man strävar efter att få. Därtill kommer en kommunikationsplattform som alla kan hänvisa till och använda.

 

B.    Branding activities

Brandningsplanen delas upp i en intern och extern aktivitetsplan; inklusive:

 • Employer advocacy
  (användning av medarbetarna själva som språkrör)
 • Sociala medier (Facebook/LinkedIn)
 • Webbplats (ska spegla de valda E-brandsvärdena)
 • Platsannonser (dito)
 • Företagsbesök
  (yrkesmässiga arrangemang för utvalda yrkesgrupper)
 • Utbildningsinstitutioner
  (t.ex. advokatfirmor arbetar intensivt från första året på juristlinjen)
 • Mentorskap erbjuds studerande i önskade målgrupper

 

Aalund strävar efter att genomföra effektmätningar på E-brandningen var 6 månad. Detta sker för att säkerställa att en effekt föreligger - i önskad riktning. Dessutom används effektmätningsresultatet till att justera brandningsaktiviteterna. – Slutligen förväntas effektmätningsresultatet kunna stödja själva rekryteringsarbetet. Om företaget t.ex. har satt sig på Winning Positions hos vissa yrkesgrupper kan detta offentliggöras och ha en självförstärkande verkan.

 


 

-->

Share
Share
Tweet