Case Green Team

GREEN TEAM

Strategi- og forretningsbeskrivelse ved salg

Caset kort fortalt

Selskapet var Europas største produsent av juletrær med plantasjer og produksjon i flere land. Selskapet eide hele verdikjeden fra frø, til plante og juletær til hogst og salg og distribusjon. En kapitalkrevende bransje med 6-9 år fra planting til skogbruk. Selskapet søkte derfor investorerer til et alternativt salg av hele selskapet. Men det fantes ingen dokumenterende beskrivelse av strategien, konkurranseparamtre, konkurransekraften og markedsforhold. Resultatet ble en strategiprosess og et omfattede materiale, som muligjorde tiltrekning av kapital og kjøpere. Senere ble selskapet solgt.