GDPR

Deltagande i en Aalund-intervju

När du deltar i en intervju med Aalund, antingen via telefon eller webb, kommer du att bli informerad om följande:

  • Syftet med studien
  • Vilka personuppgifter som sparas tillsammans med dina svar
    Oftast namn, telefonnummer och/eller mejl.
  • Hur länge sparas dina personuppgifter?
    Normalt 1 år, men 5 år gäller om du under intervjun blir tillfrågad och godkänner att du upphäver din anonymitet i förhållande till Aalunds kund.

Behandling av personuppgifter

1. Vilka personuppgifter registrerar vi?

På Aalund samlar vi in data för användning i marknads- och kundundersökningar. Typiska personuppgifter som vi registrerar är: namn, telefonnummer och/eller mejladress. Dessa personuppgifter lagras tillsammans med svaren från själva undersökningen samt med eventuella bakgrundsdata t.ex. titel, företagsstorlek, geografiskt område.

2. Varifrån kommer personuppgifterna?

I vissa fall köper vi dina personuppgifter från en extern leverantör såsom Bisnode. I andra fall får vi en kunddatabas från vår kund. Slutligen kan det ha varit så att du eller någon hos er (exempelvis i växeln) har gett oss dina personuppgifter.

3. Hur använder vi din information?

Normalt presenteras resultaten via www.aalundonline.com. Där kan Aalunds kunder se resultat, baserade på genomsnitt. Endast Aalunds anställda kan få tillgång till underliggande personuppgifter (oftast namn, telefonnummer och/eller mejladress).

I vissa undersökningar blir du, under intervjun, tillfrågad om du tillåter Aalunds kund att se dina svar och dina personuppgifter. Om du ger tillstånd får Aalunds kund se det individuella svaret och de personuppgifter som finns bakom (oftast namn, telefonnummer och/eller mejl) samt bakgrundsdata kopplad till svaret, exempelvis titel, företag, företagsstorlek, geografiskt område.

4. Hvor længe gemmes dine persondata?

Vi sparar som utgångspunkt dina svar i ett år. Därefter kommer all identifierbar information att anonymiseras.
Om du under intervjun ger tillåtelse att vi upphäver din anonymitet i förhållande till Aalunds kund, kommer alla personuppgifter istället att anonymiseras efter fem år.

5. Vilka underleverantörer kan behandla dina personuppgifter?

Eftersom Aalund använder några olika verktyg i genomförandet av en undersökning och dessa verktyg kan variera mellan olika typer av undersökningar kan vi inte lista exakt vilka underleverantörer dina uppgifter kan komma i kontakt med. Men normalt rör det sig om leverantörer för intervjuprogramvara, telefoni eller webbhotell. Ta gärna kontakt med oss ​​för att få veta exakt vilka underleverantörer just dina uppgifter har varit i kontakt med.

6. Vilka är dina rättigheter (insikt och radering)?

Du kan alltid kontakta Aalund för att få information om vilken information vi har om dig. Du kan dessutom be oss korrigera eller ta bort den information vi har. Aalund förbehåller sig dock rätten att istället anonymisera din personligt identifierbara information.

7. Klagomål

Om du vill klaga på vår behandling av din information, kontakta Datainspektionen på antingen datainspektionen@datainspektionen.se eller
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

8. Kontakt

Du kan kontakte Aalund på følgende adresse:
Aalund
Trelleborgsgatan 1,
214 35 Malmö,
Sverige
+46 702 222 8790
contact@aalund.com