Internal Communication Manager

Internal Communication Manager

ICM är en intern kommunikationsundersökning där resultaten levereras genom ett kraftfullt och användarvänligt onlineverktyg där syftet illustreras tydligt, nämligen att effektivisera den interna kommunikationen för att använda resurserna rätt.

ICM genomförs online med både medarbetare och chefer. Undersökningen har ett antal centrala teman, som utgångsläge, men kan anpassas efter verksamhetens unika behov.

Följande teman ser vi som centrala när det gäller intern kommunikation:

  • Intern kommunikation som helhet
  • Högsta ledningens kommunikation
  • Chefernas kommunikation
  • Verksamhetens strategi och mål
  • Förändringsprojekt hos verksamheten

Ett effektindex visar organisationens effektivitets- och besparingspotential.


 

-->

Share
Share
Tweet