Intervjucenter

Vårt intervjucenter

Vårt intervjucenter är ett dotterbolag och utför intervjuer alla våra intervjuer i Skandinavien. Vi har en kapacitet på mellan 75 000 och 100 000 telefonintervjuer per år.

Aalund är medlem av ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) och följer deras etik, anda och regler för seriöst intervjuarbete.

Vi har cirka 50 medarbetare, både inom landet och utomlands, som vi utbildar grundligt i seriös, etisk och effektiv intervjudialog.

Alla nya medarbetare följs upp av en coach under hela utbildningsperioden.

Vi vill leverera den bästa intervjukvaliteten i Norden. Däri ingår svarens giltighet, svarspersonernas upplevelse av intervjusituationen och inte minst svarsfrekvensen.

Vi har under många år arbetat med att effektivisera och kvalitetssäkra intervjuarbetet och har ett koncept som vi anser är unikt i hela Norden.

De kunder som antar erbjudandet om närvaro vid uppstarten av deras projekt får alltid en spännande upplevelse.