Aalunds PR Master Class

Aalunds PR Master Class

Årets bäst presterande kommunikations- och presschefer nomineras till Master Class-titeln varje år.
Master Class-beteckningen är enbart baserat på utvärderade resultat i PR-barometern.

A. Topplacerad i huvudteman Aktiv presskontakt, Generell presskontakt och Image antas till Master Class.
B. Till Master Class antas också den bästa press- och kommunikationschef som utsetts av hela journalistkåren.

Du måste ha blivit utvärderad i PR Barometern för att bli nominerad, men du behöver inte vara kund hos Barometern.


PR Barometer Samhälle 2023

Nr. 1 på Aktiv presskontakt: Lunds universitet, Kristina Lindgärde
Nr. 2 på Aktiv presskontakt: SVT, Åsa Paues

Nr. 1 på Generell presskontakt: Lunds universitet, Kristina Lindgärde
Nr. 2 på Generell presskontakt: Linköping universitet, Mariethe Larsson

Nr. 1 på Image: Stockholms Universitet, Anna von Corswant
Nr. 2 på Image: SVT, Åsa Paues

Som bäst för mediarelationer har 174 samhällsjournalister också nominerat:

Bengt Olsson, Trafikverket


-->

Share
Share
Tweet