Organisations-dialog

Organisations-dialog

Organisationsdialog är ett helt nytt sätt att arbeta med medarbetarnas trivsel.

En trivselsundersökning är normalt sett en undersökning av medarbetarnas nöjdhet. Traditionellt sett viktas varje parameter och resultatet ställs ofta upp i en strikt modell med små möjligheter till anpassning efter behov.

Organisationsdialog går ut på att lyssna på medarbetare och chefer under en process som bygger på en pragmatisk dialog och fokuserar på den efterföljande handlingsplanen.

Med Organisationsdialog sparar organisationens chefer och inte minst HR-avdelningen hundratals arbetstimmar jämfört med en traditionell trivselsmätning.

Organisationsdialog har utvecklats med anpassning för enskilda behov i åtanke.

 


 

-->

Share
Share
Tweet