PR Barometer®

PR Barometer®

PR Barometer® er Nord-Europas største kommunikasjonsundersøkelse, som måler journalisters oppfatning av organisasjoners og bedrifters pressearbeid og generelle medieprofil. Undersøkelsen bygger på telefonintervjuer og gjennomføres i mer enn ti land.

Resultatene fra PR Barometer® leveres via et brukervennlig nettbasert rapporteringssystem. Herfra kan brukerne synliggjøre verdien av pressearbeidet internt og spore fremdriften på flere sentrale kommunikasjonsområder.

I tillegg gjør undersøkelsen det mulig å foreta benchmarking i forhold til organisasjoner og bedrifter etter eget valg. Man kan jobbe så vel operasjonelt og kortsiktig som strategisk og langsiktig med resultatene fra PR Barometer®.

 

Resultatene oppnås ved å fokusere på følgende fire målestørrelser:

  • Aktiv pressekontakt
  • Generell pressekontakt
  • Image
  • Ledelse

 

Les PR Barometer Business 2018 pressemelding her:

PR Barometer Business

-->

Share
Share
Tweet