PR Barometer®

PR Barometer®

PR Barometer® er Nord-Europas største kommunikasjonsundersøkelse, som måler journalisters oppfatning av organisasjoners og bedrifters pressearbeid og generelle medieprofil. Undersøkelsen bygger på telefonintervjuer og gjennomføres i ti land.

Resultatene fra PR Barometer® leveres via et brukervennlig nettbasert rapporteringssystem. Herfra kan brukerne synliggjøre verdien av pressearbeidet internt og spore fremdriften på flere sentrale kommunikasjonsområder.

I tillegg gjør undersøkelsen det mulig å foreta benchmarking i forhold til organisasjoner og bedrifter etter eget valg. Man kan jobbe så vel operasjonelt og kortsiktig som strategisk og langsiktig med resultatene fra PR Barometer®.

 

Resultatene oppnås ved å fokusere på følgende fire målestørrelser:

  • Aktiv pressekontakt
  • Generell pressekontakt
  • Image
  • Ledelse

 


Demo til PR Barometer®

Hvis du ønsker en demo-pålogging til PR Barometer®, slik at du kan bli bedre kjent med
produktet, så fyller du bare ut skjemaet, og så sender vi deg en lenke via e-post.
Enkelt og greit!

 


Informasjonsmateriale


PR Barometer Samfunn - Resultater 2022
Årsresultatene fra PR Barometer Samfunn 2022

Download materiale


 

-->

Share
Share
Tweet