PR Barometer®

PR Barometer®

PR Barometer® er Nordeuropas største kommunikationsundersøgelse, der måler journalisters opfattelse af organisationers og virksomheders pressearbejde og deres generelle medieprofil. Undersøgelsen er baseret på telefoninterviews og gennemføres i mere end 10 lande.

Formålet med undersøgelsen er at bidrage til presseafdelingens taktiske og strategiske arbejde med at forbedre presseindsatsen og med at styrke relationen til dens vigtigste journalister. Undersøgelsen tager udgangspunkt i seks forskellige temaer, der både giver indsigt i journalisternes vurdering af selve presseindsatsen, men også i deres helt overordnede opfattelse virksomheden eller organisationen. PR Barometeret® bidrager på den måde med et holistisk billede af, hvilke parametre der skal arbejdes med i relation til medierne.

Desuden giver undersøgelsen mulighed for at foretage benchmarking i forhold til organisationer og virksomheder efter eget valg. Udover det naturligt interessante i at se resultater fra andre relevante virksomheder organisationer, bidrager det samtidig med en kontekst, der gør det lettere at vurdere virksomhedens/organisationens resultater og udvikling.

 

I PR Barometer® fokuseres der på følgende centrale temaer:

  • Aktiv pressekontakt
  • Generel pressekontakt
  • Image
  • Ledelsen
  • Ansvarlighed
  • Storytelling

 

Resultaterne fra PR Barometer® leveres via et brugervenligt onlinerapporteringssystem. Herfra kan brugerne synliggøre værdien af pressearbejdet internt og spore fremdriften på flere centrale kommunikationsområder.

 


Informationsmateriale

PR Barometer Erhverv 2020
Mediehåndtering under coronakrisen

Download materiale

PR Barometer Business - Resultater 2020
De årlige resultater fra PR Barometer Business

Download materiale


PR Barometer Samfund 2020
Informationsmateriale til offentlige institutioner & organisationer

Download materiale

 


PR Barometer Erhverv 2020
Informationsmateriale til virksomheder

Download materiale


 

For mere information, kontakt da:

Isabella Kjeldsen
Direktør Aalund København
ik@aalund.com
+45 20 20 26 25

-->

Share
Share
Tweet