Internal Communication Manager

Internal Communication Manager

ICM er en intern kommunikationsundersøgelse, der leveres i form af et effektivt og brugervenligt onlineværktøj og har til formål at forbedre den interne kommunikation.

ICM er baseret på medarbejder- og lederinterviews, der finder sted online. Der kan laves større totalundersøgelser såvel som mindre partielle akutundersøgelser. Den interne kommunikation kan f.eks. undersøges ud fra følgende fem centrale, interne kommunikationstemaer:

  • Intern kommunikation som helhed
  • Topledelsens kommunikation
  • Ledernes kommunikation
  • Evne til at kommunikere virksomhedens strategi og mål
  • Evne til at kommunikere virksomhedens forandringsprojekter.

Et effektindeks viser organisationens besparelsespotentiale.


Ny rapport om Intern Kommunikation i et Corona-ramt 2021

HR direktører og –chefer vurderer Intern Kommunikation som ledelsesdisciplin og Corona-relateret.


Download rapporten gratis her:

Intern Kommunikation & HR

-->

Share
Share
Tweet