Internal Communication Manager

Internal Communication Manager

ICM er en intern kommunikasjonsundersøkelse som leveres i form av et effektivt og brukervennlig nettbasert verktøy, og som har til formål å bedre den interne kommunikasjonen.

ICM bygger på nettintervjuer med medarbeidere og ledere. Det er mulig å gjennomføre så vel større totalundersøkelser som mindre partielle akuttundersøkelser. For eksempel kan den interne kommunikasjonen granskes ut fra følgende fem sentrale, interne temaer:

  • Intern kommunikasjon som helhet
  • Toppledelsens kommunikasjon
  • Ledernes kommunikasjon
  • Evne til å formidle bedriftens strategi og mål
  • Evne til å formidle bedriftens endringsprosjekter.

En effektindeks viser organisasjonens innsparingspotensial.


 

-->

Share
Share
Tweet