GDPR

Deltakelse i et Aalund-intervju

Når du deltar i et intervju med Aalund, enten via telefon eller på nettet, vil du bli informert om følgende:

  • Formålet med undersøkelsen
  • Hvilke personopplysninger som lagres sammen med dine svar:
    Typisk gjelder dette navn, telefonnummer og/eller e-postadresse.
  • Hvor lenge dine personopplysninger blir lagret;
    Normalt ett år, men fem år dersom du blir spurt i intervjuet og gir aksept til å kansellere anonymiteten din i forhold til Aalunds kunde.

Behandling av personopplysninger

1. Hvilke typer av personopplysninger registrerer vi?

Aalund samler inn persondata for bruk i markedsundersøkelser og kundeundersøkelser. De personidentifiserbare dataene vi registrerer er: navn, telefonnummer og/eller e-postadresse. Disse personopplysningene lagres sammen med svarene fra selve undersøkelsen. Eventuelle bakgrunnsdata, for eksempel stilling, bedriftsstørrelse og geografisk område, blir også lagret.

2. Hvor stammer personopplysningene fra?

I noen tilfeller kjøper vi personopplysninger fra en ekstern leverandør, som for eksempel Bisnode A/S. I andre tilfeller mottar vi en kundedatabase fra vår kunde, eller at arbeidsplassen har gitt oss dine personopplysninger.

3. Hvordan bruker vi dine opplysninger?

Resultatene vil normalt sett bli presentert via www.aalundonline.com. Aalunds kunder kan se resultater basert på frekvenser og gjennomsnitt. Det er kun ansatte hos Aalund som kan få tilgang til de underliggende personopplysningene (typisk navn, telefonnummer og/eller e-postadresse).
I noen undersøkelser vil du i intervjuet bli spurt om du tillater at Aalunds kunde kan se dine svar og personlige opplysninger. Dersom du gir tillatelse, vil Aalunds kunde kunne se det individuelle svaret, og de personlige opplysningene som ligger bak (typisk navn, telefonnummer og/eller e-postadresse). Dette inkluderer også bakgrunnsdata som er knyttet til svaret, for eksempel: stilling, selskap, bedriftsstørrelse, geografisk område.

4. Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Vi lagrer i utgangspunktet svarene dine i ett år. Da blir all personlig identifiserbar informasjon anonymisert. Normalt ett år, men fem år dersom du blir spurt i intervjuet og gir aksept til å kansellere anonymiteten din i forhold til Aalunds kunde.

5. Hvilke underleverandører kan behandle dine personopplysninger?

På grunn av at Aalund bruker forskjellige verktøy fra undersøkelse til undersøkelse, kan vi ikke oppgi nøyaktig hvilke underleverandører som kan komme i kontakt med dine opplysninger. Normalt vil det imidlertidlig være leverandører i forhold til intervjuprogramvare, telefoni eller online hosting. Ta gjerne kontakt med oss direkte dersom du ønsker å undersøke hvilke leverandører som har vært i kontakt med dine opplysninger.

6. Hva er dine rettigheter (innsyn og sletting)?

Du kan kontakte Aalund for å få informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert som berører deg. Du kan også be oss rette opp, eller slette den informasjonen vi har. Aalund forbeholder seg imidlertidlig retten til å anonymisere din personlig identifiserbare informasjon i stedet for å slette eller endre.

7. Klage

Dersom du ønsker å klage på vår behandling av din informasjon, vennligst kontakt Datatilsynet påpostkasse@datatilsynet.no
eller
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
0152 Oslo

8. Kontakt

Du kan kontakte Aalund på følgende adresse:
Aalund
Prinsens gate 2
0152 Oslo
Tlf: 90 54 94 12
contact@aalund.com