Case Norsk Medisinaldepot AS

NORSK MEDISINALDEPOT AS

Kundeopplevelsen

Caset kort fortalt

En del av McKesson Corporation (Forbes 500 company) og en av Norges største leverandører av legemidler og helserelaterte produkter, med ca 2300 ansatte. Kundeopplevelsen hos nøkkelfigurer i detaljleddet – apotekene – som en vesentlig faktor, for også å kunne lykkes i sluttmarkedet. Basert på systematiske tilbakemeldinger fra denne stakeholder-gruppen, gjennom en årlig undersøkelse, gir Aalund råd om hvilke innsatsområder som bør prioriteres for å nå målsettingene.