Employer Brand Position

Employer Brand Position

Employer branding er virksomhetens arbeid med å markedsføre seg selv som en attraktiv arbeidsplass. Dette arbeidet krever aktiv deltakelse av ledelse, HR, kommunikasjonsfolk og andre.

Å skape et attraktivt E-Brand er en kompleks oppgave. Det er ikke nødevendigvis fritt valg på øverste hylle. Selskapets kultur i bred forstand må man være ærlig om. Det må også avdekkes hvordan bedriftens/institusjonens nåværende E-Brand oppfattes, og hvordan det vi kaller ”Winning Positions” sees på av dem man ønsker å tiltrekke seg (f.eks. data scientists, ingeniører, programmerere, sveisere). - Vinnende posisjoner kan også variere med alder, kjønn og geografi.

Employer brandet er oppfattelsen av virksomheten som arbeidsgiver hos både egne ansatte, potensielle ansatte (målgrupper) og influenter. Alle virksomheter har et Employer Brand uansett om de jobber med det eller ikke. Hvis man ønsker å tiltrekke seg dyktige medarbeidere i kampen om de beste ansatte må man ha en tydelig profil på det vi kaller ”Winnings Positions”. dvs. de egenskapene hos en arbeidsgiver som de attraktive arbeidssøkere blir tiltrukket av.

Generelt er Winning Positions for høyt utdannede i 2019
(ifølge en Ballisagerundersøkelse):

 • At man kan forbedre sine ferdigheter hos virksomheten (62%)
 • At man får gode kolleger i virksomheten (62%)
 • At gode verdier etterleves i virksomheten (44%)

 Slik samarbeider Aalund med virksomheter/institusjoner om Employer Branding


FORARBEID

Aalund gjennomfører i samarbeid med ledelsen, HR og kommunikationsavdelingen en rekke forstudier:

 

1. Toppledelsen

På individuelle møter eller fellesmøter, avdekkes ledelsens:

 • Oppfattelse av nåværende Employer Brand
 • Vurdering av alternativer/hindringer for tilpasning av Employer Brand
 • Ønsker for retning/innhold i ny /justert Employer Brand

 

2. Mellomledere (og andre ledere)

 • Oppfattelse av nåværende Employer Brand
 • Involvering i justert E-Brand

 

3. Ansatte

 • Oppfattelsen av E-Brand
 • Eventuelt spesifikke målgrupper
 • Tillitsvalgte

 

4. Tidligere medarbeidere

 • Opfattelsen av E-Brand
 • Eventuelt spesifikke målgrupper

 

5. Potensielle nye medarbeidere

 • Oppfattelsen av bedriftens/institusjonens E-brand
 • Eventuelt hos influenter/medier

 

I et samarbejde med ledelsen og HR udarbejdes et konkluderende notat på grundlag af de gennemførte studier 1-5.


 

Notatet bruges til at udarbejde virksomhedens:

 

A.    Branding strategi

Strategien definerer målet for E-branding, hovedveiene/hovedinnholdet i merkevaren som man sikter etter. I tillegg en kommunikasjonsplattform som alle kan ha som referanse, og bruke.

 

B.    Branding aktiviteter

Branding plan er delt inn i en intern og ekstern aktivitetsplan; inkludert:

 • Employer advocacy (bruk av medarbeiderne selv som talerør)
 • Sosiale medier (Facebook/LinkedIn)
 • Nettsted (må gjenspeile de valgte E-merkeverdiene)
 • Jobbannonser (ditto)
 • Virksomhetsbesøk
  (profesjonelle arrangementer for utvalgte faggrupper)
 • Utdanningsinstitusjoner
  (for eksempel advokatfirmaer jobber intensivt fra første studieår i lovstudier)
 • Mentorships tilbys til studenter i ønskede målgrupper

 

Aalund anbefaler å gjennomføre effektmålinger på E-branding hver 6. måned. Dette er for å sikre at det er en effekt - og i ønsket retning. I tillegg brukes effektmåleresultatet til å justere merkevareaktivitetene. Endelig kan effektmåleresultatet trolig støtte det faktiske rekrutteringsarbeidet. Hvis virksomheteen for eksempel har vinnende posisjoner i enkelte faggrupper, kan dette publiseres og gi en selvforsterkende effekt.

 


 

-->

Share
Share
Tweet