Case Norsk Medisinaldepot AS

NORSK MEDISINALDEPOT AS

Kundeoplevelsen

Casen kort fortalt

En del af McKesson Corporation (Forbes 500 company) og en af Norges største leverandører af lægemidler og helserelaterede produkter, med ca 2300 ansatte. Kundeoplevelsen hos nøglepersoner i detailleddet, apotekerne, som en væsentlig faktor, for også at kunne lykkes i slutmarkedet. Baseret på systematiske tilbagemeldinger fra denne stakeholder-gruppe, gennem en årlig undersøgelse, giver Aalund råd om hvilke indsatsområder, der bør prioriteres for at nå målsætningerne.