Organisasjons-dialog

Organisasjons-dialog

Organisasjonsdialog er en helt ny måte å jobbe med medarbeidertrivsel på.

En trivselsundersøkelse er gjerne en evaluering av medarbeidertilfredshet, der hver parameter har fått tildelt en vekt med hensyn til betydning – i enkelte tilfeller ordnet etter en streng modell med små muligheter for kundetilpassing.

Organisasjonsdialog går ut på å lytte til medarbeidere og ledere i en prosess som bygger på nettbasert dialog og som legger vekt på den etterfølgende handlingsplanen.

Med Organisasjonsdialog sparer lederne og ikke minst HR-avdelingen i organisasjonen for hundrevis av arbeidstimer sammenlignet med en tradisjonell trivselsmåling.

Organisasjonsdialog er utviklet med tanke på kundetilpassing.

 


 

-->

Share
Share
Tweet