Verdier

Verdier

Værdier

Kunder
I Aalund-konsernet er fokuset alltid rettet mot kundens nytte av å gjøre forretninger med oss.

Arbeidstaker
Kulturen i Aalund er preget av åpenhet, autonomi og ansvarsdelegasjon. Vi har en familielignende kultur, hvor vi er interessert i at den enkelte medarbeider skal ha det bra.
Vi er ambisiøse og ønsker å være de beste på markedet på det vi gjør.
Angående mangfold i kjønn, alder, kultur, opprinnelse osv, har vi kommet langt. Slik har det vært i mange år, siden vi opererer internasjonalt og har ansatte fra mange land.

Samfunn
Anstendighet er et nøkkelord vi vektlegger.
Å bidra til en utvikling innen bærekraft, mangfold og samfunnsbevissthet vektlegges også i vårt selskap.