Intervjusenter

Vårt intervjusenter

Intervjusenteret er et datterselskap i Aalund Gruppen.
Vi gjennomfører intervju i innland og utland. Og har en kapasitet i størrelsen 75-100.000 intervju pr. år.

Aalund er medlem av ESOMAR – europeiske analyseinstitutters organisasjon – og følger etikk, ånd og regelsett for seriøst intervjuarbeid.

Vi har ca. 50 medarbeidere fra inn- og utland, som vi utdanner grundig til seriøs, etisk og effektiv intervju-dialog.

Alle nye medarbeidere følges av en coach i hele utdanningsperioden.

Vi vil levere den beste intervjukvaliteten i Norden. dvs. gyldigheten av besvarelsene, respondentenes opplevelse av intervjusituasjonen og ikke minst svarprosenten.

Vi har i mange år arbeidet med å effektivisere og kvalitetssikre intervjuarbeidet og har et konsept som vi mener er enestående i Norden.

De kundene som tar imot tilbudet om å være tilstede ved oppstarten av deres prosjekt får alltid en spennende opplevelse.

 


Aalunds kontor i Oslo set fra Operaen