Case Norsk Medisinaldepot AS

NORSK MEDISINALDEPOT AS

Kundupplevelsen

Fallet i korthet

En del av McKesson Corporation (Forbes 500-företag) och en av Norges största leverantörer av läkemedel och hälsorelaterade produkter, med cirka 2300 anställda. Kundupplevelsen av nyckelfigurer på detaljistnivå - apoteken - som en viktig faktor för att också lyckas på slutmarknaden. Baserat på systematisk återkoppling från denna intressentgrupp ger Aalund genom en årlig undersökning råd om vilka handlingsområden som bör prioriteras för att uppnå målen.