Intervju senter jobb

Jobb på intervjusenter i Aarhus, København eller Oslo

Vi søker løpende nordmenn, dansker og svensker til deltids- eller fulltidsjobber i Aarhus, Oslo eller København.

Vi gjennomfører intervjuer med bedrifter – ofte i Norden, men også på andre språk.

Vi utdanner våre intervjuere grundig. Kurset omfatter både vår programvare, etikk, verdibegrep, intervjufilosofien men også praktisk trening. I starten får du tildelt en personlig veileder til å hjelpe deg på vei. Det er vår ambisjon å være de aller beste i Norden på bedriftsintervjuer.

Arbeidstiden er 08:30-16:00 og er fastlønnet. Vi tilstreber å ligge i toppen av lønnssjiktet i forhold til sammenlignbare jobber. Du begynner med en startlønn under utdannelsen med lønnsstigning i takt med utviklingen din som intervjuer.

 


Vi kan tilby;

 • Et team som ønsker å prestere
 • Grundig introduksjon til prosjektene
 • Et tett samspill med kolleger fra mange nasjoner – i et vennlig miljø
 • At du er med på å realisere vår nye intervjufilosofi
 • At du får intervjue næringslivsledere
 • At arbeidet ditt betyr noe
 • At du får mulighet til å bli fulltidsansatt sammen med kolleger som har arbeidet for oss i 5-10 år
 • At du får muligheten til å bruke din tid hos Aalund som et kvalitetsstempel på CV-en din, som kan brukes ved senere jobbsøking
 • At du får muligheten til å avansere til andre jobber, som konsulent, grafiker og lignende i Aalund-systemet, som 8 intervjuere har gjort før deg
 • At du får muligheten til å delta på årlige sosiale arrangementer som sommerfest, DHL-løpet, julelunsj og lignende
 • At du selv får mulighet til å arrangere sosiale arrangementer, som Aalund støtter

Høres dette ut som noe for deg? Da er det bare å sende en søknad og CV til arc@aalund.com, så hører du fra oss snarlig.

Hilsen Michelle og Marie


SE JOBBTILBUD HER:

Jobb for deg

       

 


 

-->