Case Wittenborg

WITTENBORG AUTOMATER

Omorganisering av utviklingsavdelingen

Caset kort fortalt

De nye eierne av Wittenborg drikke- og matautomater konstanterte problemer med innovasjons-høyde og –mengde tross en stor utviklingsavdeling med flere ansatte. Aalund ble bedt om å analysere prosesser og strukturer i utviklingsavdelingen med tanke på utarbeidelse av forslag, som kunne øke hastigheten på lanseringen av nye pordukter samt subsidiert redusere utviklingsomkostningene.