Case Wittenborg

WITTENBORG AUTOMATER

Omorganisering av utvecklingsavdelningen

Fallet i korthet

De nya ägarna av Wittenborg automater för drycker och livsmedel konstaterade problem med innovationsnivå och -mängd trots en betydande utvecklingsavdelning med många anställda. Aalund ombads att analysera processer och strukturer i utvecklingsavdelningen för att förbereda förslag som skulle kunna öka hastigheten för lansering av nya produkter, samt i andra hand minska utvecklingskostnaderna.