Työnantajabrändin asema

Työnantajabrändin asema

Työnantajabrändäys on yrityksen työtä markkinoida itseään houkuttelevana työpaikkana. Tämä työ edellyttää aktiivista osallistumista esimieheltä, HR:ltä, viestinnältä jne.

Houkuttelevan e-brändin luominen on monimutkainen tehtävä. Et voi valita täysin vapaasti. Sinun on oltava rehellinen yrityksen kulttuurista laajassa mielessä. On myös selvitettävä, miten yrityksen/instituution nykyinen E-brändi nähdään ja miltä voittajapaikat näyttävät ihmisten kanssa, joita halutaan houkutella (esim. tietojenkäsittelytieteilijät, insinöörit, ohjelmoijat, ruostumattoman teräksen hitsaajat). - Voittajapaikat voivat myös vaihdella iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin mukaan.

Työnantajabrändi on näkemys yrityksestä työnantajana sekä sen omien työntekijöiden, potentiaalisten työntekijöiden (kohderyhmien) että vaikuttajien keskuudessa. Kaikilla yrityksillä on työnantajabrändi riippumatta siitä, työskentelevätkö ne sen kanssa tai eivät. - Mutta jos haluat houkutella lahjakkaita työntekijöitä, silloin kun kilpailu parhaista työntekijöistä on kovaa, sinun on hankittava terävä profiili ns. Voittotehtävissä. Eli työnantajan työpaikat, jotka vetoavat houkutteleviin työnhakijoihin.

Yleisesti korkeasti koulutettujen ihmisten voittajapaikka
(Ballisagerin kyselyn mukaan):

 • Voit parantaa taitoja yrityksessä (62 %)
 • Että saat hyviä työkavereita firmaan (62 %)
 • Että hyviä arvoja noudatetaan yhtiössä (44 %)

 Näin Aalund tekee yhteistyötä yritysten/laitosten kanssa Employer Brandingin parissa


ESITYÖ

Aalund tekee yhteistyössä johdon, henkilöstöhallinnon ja viestinnän kanssa sarjan toteutettavuustutkimuksia:

 

1. Ylin johto

Yksittäisissä kokouksissa tai yhteisissä kokouksissa johdon tiedot julkistetaan:

 • Käsitys nykyisestä työnantajabrändistä
 • Sopeutumismahdollisuuksien/esteiden arviointi
 • Uuden/muokatun työnantajabrändin ohjausta/sisältöä koskeva pyyntö

 

2. Välitön johtaja (ja muut johtajat)

 • Käsitys nykyisestä työnantajabrändistä
 • Osallistuminen mukautettuun E-brändiin

 

3. Työkaveri

 • E-Brandin käsitys
 • Mahdollisesti tietyt kohderyhmät
 • Valitut luottamushenkilöt

 

4. Entiset työntekijät

 • E-Brandin käsitys
 • Mahdollisesti tietyt kohderyhmät

 

5. Potentiaaliset uudet työntekijät

 • Yrityksemme/laitoksemme e-brändin käsitys
 • Mahdollisesti vaikuttajien/median kanssa

 

Yhteistyössä johdon ja HR:n kanssa laaditaan yhteenveto tehtyjen tutkimusten 1-5 perusteella.


 

Muistia käytetään yrityksen tilinpäätöksen laatimiseen:

 

A.    Brändäysstrategia

Strategia asettaa E-brändäyksen tavoitteen, pääreitit/pääsisällön brändille, johon pyrit. Lisäksi on olemassa viestintäalusta, johon jokainen voi viitata ja jota jokainen voi käyttää.

 

B.    Brändäystoiminta

Brändäyssuunnitelma on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen toimintasuunnitelmaan; mukaan lukien:

 • Työnantajan edunvalvonta (työntekijöiden itsensä käyttö suukappaleena)
 • Sosiaalinen media (Facebook/LinkedIn)
 • Verkkosivusto (pitäisi kuvastaa valittuja E-brändin arvoja)
 • Työt (sama)
 • Yrityksen käynti (valittujen ammattiryhmien ammatilliset järjestelyt)
 • Oppilaitokset (esim. asianajotoimistot työskentelevät intensiivisesti oikeustieteen tutkinnon ensimmäisestä vuodesta alkaen)
 • Mentorointia tarjotaan haluttuihin kohderyhmiin kuuluville opiskelijoille

 

Aalund pyrkii tekemään E-brändäyksen vaikutusmittauksia puolen vuoden välein. Tämä tehdään sen varmistamiseksi, että vaikutus on olemassa - haluttuun suuntaan. Lisäksi tehomittaustulosta käytetään polttotoimintojen säätämiseen. - Lopuksi vaikutusmittaustulosten odotetaan tukevan itse rekrytointityötä. Jos yritys esim. ovat asettuneet voittaviin asemiin tietyissä ammattiryhmissä, tämä voidaan tuoda julkisuuteen ja sillä on itseään vahvistava vaikutus.

 


 

-->

Share
Share
Tweet