Case Foss

FOSS

Produktutveckling

Fallet i korthet

Produktutveckling - Onfarm worldwide

Foss tillverkar unika mätinstrument för ett antal livsmedelsproduktioner. Apparaterna är av god kvalitet och säljs på nischmarknader världen över. Till exempel mätutrustning för kontroll av mjölkprover. Ursprungligen för laboratorietester, men senare för inkludering i mejeriernas produktionsanläggningar. – En ny idé var att de ständigt växande mjölkproducenterna skulle kunna dra nytta av att själva producera mjölkkvalitetsmätningar på gården. – Koncepten utvecklades och testades av stora mjölkproducenter i USA, Tyskland och Frankrike.

Produktutveckling - Cervitec worldwide

Under flera år har FOSS varit dominerande när det gäller kvalitetsmätning av spannmål; emellertid främst fuktmätning. Den nya konceptidén var att låta en apparat ta över den visuella inspektionen av enskilda korn i en vagnslast spannmål. De kommersiella möjligheterna och kraven för apparatmätningar behövde undersökas och rapporteras. Detta gjordes baserat på de två största marknaderna Australien och USA.