Case Foss

FOSS

Produktutvikling

Caset kort fortalt

Produktutvikling - Onfarm worldwide

Foss fremstiller unike måleinstrumenter til en rekke matproduksjoner. Utstyret er av god kvalitet og selges til nisjemarkeder world wide. Eksempelvis måleutstyr til kontroll av melkeprøver. Oppringelig til labaratorie-test, men senere til inkludering i meierienes produksjonsanlegg. En ny tanke var, at de større melkeprodusentene med fordel kunne lage melke-kvalitetsmålinger på gården. – Konseptene ble utviklet og testet hos større melkeproducenter i USA, Tyskland og Frankrike.

Produktutvikling - Cervitec worldwide

FOSS har i en årekke vært dominerende på kvalitetsmåling av korn; dog først og fremst fuktighetsmåling. Den nye konceptidéen var å la et nytt apparat overta den visuelle inspeksjonen av det enkelte korn i en vogn som laster korn. De kommersielle mulighetene og kravene til enhetsmålinger skulle undersøkes og rapporteres. Det skjedde med utgangspunkt i de to største markedene i Australia og USA.