Case Foss

FOSS

Produktudvikling

Casen kort fortalt

Produktudvikling - Onfarm worldwide

Foss fremstiller unikke måleinstrumenter til en række fødevareproduktioner. Apparaterne er af god kvalitet og sælges i nichemarkeder world wide. Eksempelvis måleudstyr til kontrol af mælkeprøver. Oprindeligt til laboratorie-test, men senere til inkludering i mejeriernes produktionsanlæg. – En nye tanke var, at de stadigt større mælkeproducenter med fordel selv kunne lave mælke-kvalitetsmålinger on farm. – Koncepterne blev udviklet og testet hos større mælkeproducenter i USA, Tyskland og Frankrig.

Produktudvikling - Cervitec worldwide

FOSS har i en årrække været dominerende på kvalitetsmåling af korn; dog primært fugtighedsmåling. Den nye konceptidé var at lade et apparat overtage den visuelle inspektion af det enkelte korn i en vognladning korn. De kommercielle muligheder og kravene til et apparats målinger skulle undersøges og rapporteres. Dette skete med udgangspunkt i de to største markeder Australien og USA.