Organisations-dialog

Organisations-dialog

Organisationsdialog er en helt ny måde at arbejde med medarbejdertrivsel på.

En trivselsundersøgelse er typisk en medarbejdertilfredshedsvurdering, hvor hver parameter er tildelt en betydningsvægt, undertiden stillet op i et stramt modelapparat med ringe mulighed for kundetilpasning.

Organisationsdialog går ud på at lytte til medarbejdere og ledere i et forløb baseret på onlinedialog og har fokus på den efterfølgende handlingsplan.

Med Organisationsdialog sparer organisationens ledere og ikke mindst HR-afdelingen hundredvis af timer i forhold til en traditionel trivselsmåling.

Organisationsdialog er udviklet med henblik på kundetilpasning.

 


 

-->

Share
Share
Tweet