ESG Insights

ESG Insights

Miksi ESG Insights?

 

CSRD:n – direktiivi yritysten kestävän kehityksen raportoinnista – mukaan, monet yritykset ovat velvollisia raportoimaan ja julkaisemaan työstään ympäristön, sosiaalisten olojen ja hallinnon parissa. Tämä EU:n asettamien standardien mukaan.

 

CSRD-raportointi tarkoittaa myös sitä, että monien yritysten tehtävänä on hankkia tarvittavat tiedot tavarantoimittajilta ja alihankkijoilta – ja siksi monet toimittajat joutuvat myös kohtaamaan asiakkaidensa vaatimuksia tarjoita tarvittavaa tietoa työstään ympäristön, sosiaalisten suhteiden ja hallinon parissa.

 

Aalundin ESG Insights on helppoa ja selkeää kerätä tarittavat tiedot ja kartoittaa koko arvoketjun toimet direktiivin kattamilla alueilla.

 


Mitä mittaamme

 

-->

Share
Share
Tweet