ESG Insights

ESG Insights

Hvorfor ESG Insights?

 

Med CSRD – direktivet om virksomheters bærekrafts-rapportering – forpliktes mange virksomheter til å rapportere om og offentliggjøre deres arbeid med miljø, sosiale forhold og styresett. Dette er etter obligatoriske standarder, som er fastsatt av EU.

 

CSRD-rapporteringen betyr også, at mange virksomheter får i oppgave å innhente nødvendig informasjon fra leverandører og underleverandører – og derfor vil mange leverandører også bli møtt med krav fra deres kunder, om å levere nødvendige opplysninger om deres arbeid med miljø, sosiale forhold og styresett.

 

Aalunds ESG Insights gjør det enkelt og overkommelig å innhente nødvendig informasjon og kartlegge hele verdikjedens innsatser på de områdene som direktivet omfatter.

 


Det vi måler på

 

-->

Share
Share
Tweet