Case Top Ti Dybfrost

TOP TI DYBFROST

Utveckling av tjänster och försäljning

Fallet i korthet

Företagets bankförbindelse var orolig för företagets skulder och överlevnadsförmåga. Ägaren föreslogs därför en marknadsundersökning utförd av Aalund. Ägaren utnyttjade tillfället till att undersöka prestandan på hela försäljningen och distributionen, vilket utfördes via 25 försäljningsförare i försäljningsbilar med fryskapacitet. Målgruppen var kiosker och mindre stormarknader. Resultatet blev en större omläggning av sortiment, hantering och försäljningskoncept.