Case Top Ti Dybfrost

TOP TI DYBFROST

Utvikling av tjenester og salg

Caset kort fortalt

Selskapets bankforbindelse var bekymret for virksomhetens gjeld og overlevelsesevne. Eieren ble derfor foreslått en markedsundsøkelse utført av Aalund. Eieren benyttet sjansen til å få undersøkt innsatsen på hele salgs- og distribusjonsteamet, det skjedde via 25 salgssjofører i salgsbiler med frysekapasitet. Målgruppen var kiosker og mindre supermarkeder. Resultatet ble en større omlegging av sortiment, styring og salgskonseptet.