Case TDC

TDC

Den mobilanställda - koncept

Fallet i korthet

Mobiltelefoni uppfattas generellt som en standardvara (en commodity). TDC ville erbjuda något speciellt i abonnemanget till företagens mobilanställda. Identifieringen av latenta (oredovisade) behov som grund för konceptutveckling och rådgivning inleddes.
Antropologer följde olika typer av mobilanställda under en tid och återvände för nya studier. Resultatet blev utvecklingen av nya innovativa tjänster och koncept.