Case Nic Christiansen Gruppen NCG

NIC CHRISTIANSEN GRUPPEN NCG

Strategiutvecklingsprojekt

Fallet i korthet

När företagets grundare och ägare Nic. Christiansen vid en hög ålder på över åttio drog sig tillbaka från den dagliga verksamheten ville den nyvalda ordföranden införa nya ledningsverktyg. Till exempel en strategi och affärsplaner. – Vi levererade presentationer för både strategiprocessen och strukturen i affärsplanerna. Slutligen genomförde vi en strategiprocess tre gånger inom en tioårsperiod. Företagets omsättning ökade från 2010 till 2018 från 1,6 miljarder DKK till 6,3 miljarder DKK.