Case Nic Christiansen Gruppen NCG

NIC CHRISTIANSEN GRUPPEN NCG

Strategiutviklingsprosjekter

Caset kort fortalt

Da virksomhetens grunnlegger og eier Nic. Christiansen i en høy alder trakk seg fra den daglige driften, ønsket den nyvalgte styrelederen å innføre nye ledelsesverktøy. Eksempelvis strategi og forretningsplaner. - Vi leverte et opplegg til både strategiprosessen og strukturen i forretningsplanene.Til slutt fullførte vi en strategiprosess tre ganger i løpet av en tiårsperiode. Selskapets omsetning vokste fra 1,6 milliarder dollar fra 2010 til 2018. DKK til 6,3 mia. DKK.