Case Elro Randers

ELRO RANDERS

Personaltrivsel och styrelse

Fallet i korthet

Efter en viss oro i organisationen ville styrelsen göra en personal- och ledningsundersökning för att få en grund för konkreta förändringar i organisationen. Resultatet blev en större ledningsmässig omflyttning.