Case Elro Randers

ELRO RANDERS

Medarbeidertrivsel og styre

Caset kort fortalt

Etter en del uro i organisasjonen ønsket styret å gjennomføre en medarbeider- lederundersøkelse for å få et grunnlag om konkrete forandringer i organisasjonen. Resultatet ble en større ledelsesmessig omrokkering.