Case Elro Randers

ELRO RANDERS

Medarbejdertrivsel og bestyrelse

Casen kort fortalt

Efter en del uro i organisationen ønskede bestyrelsen gennemført en medarbejder- og lederundersøgelse for at få et grundlag for konkrete forandringer i organisationen. Resultatet blev en større ledelsesmæssig rokering.