Case Comwell Hotels

COMWELL HOTELS

Strategiutvecklingsprojekt

Fallet i korthet

Efter ett antal år med dåliga ekonomiska resultat utsågs en ny styrelse och man ville utveckla en strategi med extern hjälp. Resultatet blev bland annat en uppsättning uttryckliga principer för köp och drift av nya hotell/konferenshotell/spahotell.