Case Comwell Hotels

COMWELL HOTELS

Strategiutviklingsprosjekter

Caset kort fortalt

Etter flere år med svake økonomiske resultater ble det utvnevt et nytt styre, hvor det oppstod et ønske om å få utviklet en strategi med ekstern hjelp. Resultatet var blant annet et sett eksplisitte prinsipper for kjøp og drift av nye hoteller / konferansehoteller / spa-hoteller.