Case Comwell Hotels

COMWELL HOTELS

Strategiudviklingsprojekt

Casen kort fortalt

Efter en årrække med svage økonomiske resultater blev der indsat en ny bestyrelse, og en strategi ønskedes udviklet med ekstern hjælp. Resultatet blev blandt andet et sæt eksplicitte principper for køb og drift af nye hoteller/konferencehoteller/Spa-hoteller.