Case Azets

AZETS

Ökat värde för kunderna

Fallet i korthet

Nordens ledande leverantör av teknik och tjänster inom redovisning, lön, HR, bemanning och rådgivning. Förutom en enskild undersökning av Net Promotor Score bland alla deras kunder uppstod ett behov av en djupare och mer kvalitativt orienterad förståelse av kundupplevelsen. Undersökningen är i första hand en grund för rådgivning i det strategiska förbättrings- och utvecklingsarbetet i syfte att öka värdet för kunderna, men ger också en unik möjlighet att följa upp på enskilda kunders särskilda utmaningar, för att stärka deras förankring till Azets.