Case Azets

AZETS

Økt verdi for kundene

Caset kort fortalt

Den ledende leverandøren av teknologi og tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Utover en enkel Net Promotor Score-undersøkelse blant alle deres kunder oppsto det et behov for en dypere og mer kvalitativt orientert innsikt om kundeopplevelsen. Primært er undersøkelsen et grunnlag for rådgivning i det strategiske forbedrings – og utviklingsarbeid med tanke på økt verdi for kundene, men gir også en unik mulighet til å følge opp enkeltkunder på deres særskilte utfordringer, for å styrke deres forankring til Azets.