Værdier

Vores værdier

Værdier

Kunder
I Aalund Gruppen er vores fokus altid på kundens udbytte af at gøre forretning med os.

Medarbejderen
Kulturen i Aalund er præget af åbenhed, transparens, selvstændighed og uddelegering af ansvar. Vi har en familieagtig kultur, hvor vi interesserer for, at den enkelte medarbejder befinder sig godt.
Vi er ambitiøse og ønsker at være de bedste i markedet på det, som vi beskæftiger os med.
Vi er nået langt på diversitet forstået som køn, alder, kultur, oprindelse mv. og har været det i mange år, fordi vi opererer internationalt og i øvrigt har medarbejdere fra mange lande.

Samfundet
Ordentlighed er det ene nøgleord, som vi hylder.
Bidrage med at drive udviklingen på bæredygtighed, diversitet og samfundssind er det andet nøgleord hos os som virksomhed.